Category: Fashion

Pengaruhnya terhadap Pakaian Timur

Pakaian timur biasanya menggambarkan tradisi dan budaya negara-negara timur. Kode berpakaian di negara-negara ini ditentukan oleh kewajiban budaya, kepercayaan agama dan tradisi masing-masing. Sebenarnya, pakaian tradisional dan adat sangat …